KOMUNIKATY SPECJALNE


Komunikat specjalny nr 207

2009-01-16

W związku z tym, że zakończono realizację umowy zawartej 5 czerwca 2006 pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR), pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2009 Fundacja nie pełni już funkcji Krajowej Struktury Wsparcia realizującej zadania pomocy technicznej, o których mowa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Wszystkie sprawy i dokumenty związane z procesem zamykania projektów zostaną niniejszym przekazane do MRR.


W sprawach związanych z realizacją projektów EQUAL prosimy kierować się pod następujący numer telefonu: (022) 501 50 01


Przesyłki pocztowe prosimy adresować w następujący sposób:


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 


Komunikaty

2008-12-04

Komunikat specjalny nr 206

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

Komunikat specjalny nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej
2008-10-01

Komunikat specjalny nr 204

W nawiązaniu do Komunikatu nr 197 z dnia 29.07.2008 r. oraz w związku z powtarzającymi się przypadkami dokonywania przez PRR zwrotu środków na rachunki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sposób błędny, niewłaściwy, samowolny - Instytucja Zarządzająca informuje: co do zasady Partnerstwa powinny dokonywać zwrotów na wezwanie Krajowej Struktury Wsparcia oraz Instytucji Zarządzającej EQUAL.

więcej