BAZA REZULTATÓW


Katalog rezultatów INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL

Baza rezultatów zawiera najistotniejsze informacje dotyczące zwalidowanych rozwiązań wypracowanych przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju biorące udział w Programie Inicjatywy Wspólnotowej Equal. To właśnie rezultaty - czyli możliwe do powielenia modele, materiały, publikacje, rozwiązania technologiczne czy dobre praktyki - stanowią najbardziej trwały i namacalny dorobek programu. Ich upowszechnienie i wykorzystanie w przyszłości pozwoli pozytywnie wpłynąć na kształt polskiego - czy szerzej - europejskiego rynku pracy.


W prezentowanej bazie znaleźć można zarówno szczegółowe opisy rezultatów, opisy projektów, jak i dane teleadresowe Administratorów i Partnerów. Istotny jest również łatwy dostęp do tych informacji - posortowanych ze względu typ rezultatu, przewidywanych beneficjentów, podmioty wdrażające czy wreszcie rozwiązywany problem rynku pracy. Niezwykle istotną częścią bazy są dołączone konkretne produkty wypracowane w ramach rezultatów, a także opisy ich wykorzystania, ułatwiające dalsze powielanie przedstawionych modelowych rozwiązań.   


Niniejsza baza powstała na podstawie materiałów nadesłanych przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju. Zależy nam na tym, by w możliwie najszerszym zakresie pokazać dorobek kilkuletniej ciężkiej pracy tych podmiotów. W związku z tym gorąco zachęcamy poszczególne Partnerstwa do pomocy w uzupełnianiu i aktualizowaniu bazy rezultatów - szczególnie zaś nadsyłanie zastosowań rezultatów oraz przygotowanych produktów.