SZKOLENIA I KONFERENCJE | KONFERENCJE


Konferencje

Konferencje organizowane w ramach Equal mają na celu przybliżenie szczególnych aspektów programu zarówno osobom związanym z jego realizacją, jak również przedstawicielom podmiotów zewnętrznych - samorządowcom, pracownikom różnego rodzaju instytucji i organizacji, pracownikom administracji publicznej. Konferencje stanowią doskonałą platformę promowania oraz mainstreamingu (włączania rezultatów w obszar polityki społecznej) wypracowanych rozwiązań.


Aktualne

2008-06-20

Jaskółki rynku pracy - podsumowanie konferencji (19.06.2008)

Warszawa

19 czerwca 2008 roku w warszawskim hotelu Hilton odbyła się konferencja „Jaskółki rynku pracy" zorganizowana przez Fundację „Fundusz Współpracy" oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konferencja stanowiła podsumowanie działań i osiągnięć Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podczas konferencji przedstawiono m.in.: dorobek programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce (realizowanego od 2004 roku), znaczenie wypracowanych rezultatów i nabytych doświadczeń, zasady wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zadania Krajowej Instytucji Wspomagającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
zobacz wszystkie

Archiwum

2008-05-13

Konferencja międzynarodowa: Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (13-14 maja 2008 r.)

Warszawa

Fundacja „Fundusz Współpracy" oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w konferencji międzynarodowej: „Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" organizowanej w ramach projektu „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie".

więcej
zobacz wszystkie