STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Model Inkubatora Gospodarki Społecznej

W ramach rezultatu przygotowano szczegółowy opis modelu Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej, czyli małej instytucji doradczej wspierającej powstawanie nowych podmiotów gospodarczych (głównie spółdzielni socjalnych) w III sektorze. Opracowany został spójny system wspomagający pełny proces tworzenia spółdzielni socjalnej, który ułatwia replikowanie modelowych podmiotów gospodarczych. Na etapie Działania 3 PIW EQUAL rezultat upowszechniany był przez Partnerstwo "Promocja Ekonomii Społecznej - PROMES", w którym uczestniczyły: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Z Chorzowa, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" z Wrocławia.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa