KOMUNIKATY SPECJALNE


Komunikat specjalny nr 206

2008-12-04

Pragniemy niniejszym poinformować, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".


W przedmiotowych wytycznych dokonano, między innymi, następujących zmian, istotnych z punktu widzenia PRR:

  • skrócono termin dla Administratorów na sporządzenie Karty Zamknięcia Działania przez Administratora z 2 tygodni do 5 dni;
  • zmieniono zapisy dotyczące składania przez Administratora dokumentów zamknięcia w przypadku zwrotu niewykorzystanych środków.


Prosimy o zapoznanie się z nową wersją wytycznych.

 

 

Komunikaty

2009-01-16

Komunikat specjalny nr 207

W związku z tym, że zakończono realizację umowy zawartej 5 czerwca 2006 pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR), pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2009 Fundacja nie pełni już funkcji Krajowej Struktury Wsparcia realizującej zadania pomocy technicznej, o których mowa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-11-28

Komunikat specjalny nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej
2008-10-01

Komunikat specjalny nr 204

W nawiązaniu do Komunikatu nr 197 z dnia 29.07.2008 r. oraz w związku z powtarzającymi się przypadkami dokonywania przez PRR zwrotu środków na rachunki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sposób błędny, niewłaściwy, samowolny - Instytucja Zarządzająca informuje: co do zasady Partnerstwa powinny dokonywać zwrotów na wezwanie Krajowej Struktury Wsparcia oraz Instytucji Zarządzającej EQUAL.

więcej