KOMUNIKATY SPECJALNE


Komunikat specjalny nr 204

2008-10-01

Szanowni Państwo,


W nawiązaniu do Komunikatu nr 197 z dnia 29.07.2008 r. oraz w  związku z powtarzającymi się przypadkami dokonywania przez PRR zwrotu środków na rachunki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sposób błędny, niewłaściwy, samowolny - Instytucja Zarządzająca informuje:


Co do zasady Partnerstwa powinny dokonywać zwrotów na wezwanie Krajowej Struktury Wsparcia oraz Instytucji Zarządzającej EQUAL. Wcześniejsze zwroty powinny być dokonywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku likwidacji instytucji lub zwrotu środków nierozliczonych z lat ubiegłych wraz z odsetkami). Każdy przelew musi być dokładnie opisany, w tym należy wskazać rodzaj środków i ewentualne kwoty odsetek.


Wobec powyższego jeszcze raz apelujemy o stosowanie się do zasad zwrotu środków,  środki których zwrot został dokonany nieprawidłowo, nie będą uznawane.


Ponadto IZ przypomina i informuje, iż w ramach rozliczenia końcowego PRR są zobowiązane do zwrotu wszelkich przychodów wygenerowanych w trakcie trwania projektu, również tych przychodów, które nie zostały wykazane we wnioskach o płatność lub zostały uzyskane po złożeniu wniosku o płatność końcową.


Krajowa Struktura Wsparcia

 


Komunikaty

2009-01-16

Komunikat specjalny nr 207

W związku z tym, że zakończono realizację umowy zawartej 5 czerwca 2006 pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR), pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2009 Fundacja nie pełni już funkcji Krajowej Struktury Wsparcia realizującej zadania pomocy technicznej, o których mowa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-12-04

Komunikat specjalny nr 206

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

Komunikat specjalny nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej