KOMUNIKATY SPECJALNE


Komunikat specjalny nr 202

2008-08-29

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Działania 3 - Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia Działania.


Przypominamy zatem, że ostateczny termin złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową dla Działania 3 upływa z dniem 31 sierpnia 2008 r.


Za datę złożenia wniosku o płatność końcową przyjmuje się datę złożenia wniosku w KSW lub datę stempla pocztowego.


W związku z tym, że dzień 31 sierpnia 2008 r. przypada w niedzielę czyli w dzień wolny od pracy - akceptowane będzie złożenie wniosku w KSW najpóźniej do godz. 16.30 w poniedziałek 1 września br.  lub nadanie wniosku przesyłką z datą stempla pocztowego z dnia 1 września 2008 r.


Przypominamy ponadto, że niedotrzymanie powyższego terminu skutkować będzie naliczeniem odsetek karnych (par. 8 ust. 3 lub par 12 ust. 3 umowy o dofinansowanie Działania 3).

 


Komunikaty

2009-01-16

Komunikat specjalny nr 207

W związku z tym, że zakończono realizację umowy zawartej 5 czerwca 2006 pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR), pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2009 Fundacja nie pełni już funkcji Krajowej Struktury Wsparcia realizującej zadania pomocy technicznej, o których mowa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-12-04

Komunikat specjalny nr 206

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

Komunikat specjalny nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej