KOMUNIKATY SPECJALNE


Komunikat specjalny nr 201

2008-08-25

Szanowni Państwo,


W nawiązaniu do Komunikatu specjalnego nr 162 z dnia 19 listopada 2007 dotyczącego zamieszczania produktów w bazie produktów na stronie EQUAL Komisji Europejskiej Krajowa Struktura Wsparcia uprzejmie informuje, że do chwili obecnej żadne z polskich partnerstw nie zamieściło wypracowanych produktów w przedmiotowej bazie. Z uwagi na konieczność wywiązania się z powyższego zadania, a także wobec perspektywy uruchomienia projektów ponadnarodowych w ramach nowego okresu programowania Krajowa Struktura Wsparcia uprzejmie prosi o: 

  • przysłanie do KSW produktów współpracy ponadnarodowej wypracowanych w trakcie realizacji umów o współpracy ponadnarodowej (TCA). W tym celu prosimy o wypełnienie Załącznika nr 1 do niniejszego komunikatu. W przypadku produktów dostępnych na nośnikach elektronicznych prosimy o załączenie ich w wersji elektronicznej. Przekazane do KSW produkty będą weryfikowane na podstawie zapisów pkt. A.4. umowy o współpracy ponadnarodowej (TCA);
  • przysłanie raportów ewaluacyjnych z realizacji umów o współpracy ponadnarodowej (TCA) (jedynie wersji elektronicznych, w przypadku ich braku prosimy o przekazanie wersji papierowych);
  • dokonanie oceny współpracy ponadnarodowej poprzez wypełnienie Załącznika nr 2 do niniejszego komunikatu;
  • przekazanie danych teleadresowych do partnerów zagranicznych, z którymi współpraca ponadnarodowa okazała się być najbardziej efektywna, wniosła największą wartość dodaną, a także przebiegała sprawnie i profesjonalnie. W tym celu  prosimy o wypełnienie Załącznika nr 3 do niniejszego komunikatu;
  • jeśli instytucja, którą Państwo reprezentujecie jest zainteresowana realizacją projektów we współpracy ponadnarodowej w nowym okresie programowania prosimy przekazanie danych dotyczących Państwa instytucji poprzez wypełnienie Załącznika nr 4. Dane te zostaną zamieszczone w nowotworzonej bazie partnerów polskich, która pozwoli na kojarzenie projektodawców polskich i zagranicznych.


Powyższe dokumenty tj. wypełnione Załączniki nr 1, 2, 3 i 4,  raporty ewaluacyjne oraz produkty dostępne na mediach elektronicznych należy przekazać drogą emaliową do Krajowej Struktury Wsparcia na adres opiekuna projektu do dnia 3 września 2008. Załącznik nr 1 wraz z wersjami elektronicznymi produktów może zostać wypełniony w języku angielskim. Jeśli produkty są opracowane w języku polskim i angielskim należy przysłać do KSW obydwie wersje językowe.

 

 

Komunikaty

2009-01-16

Komunikat specjalny nr 207

W związku z tym, że zakończono realizację umowy zawartej 5 czerwca 2006 pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR), pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2009 Fundacja nie pełni już funkcji Krajowej Struktury Wsparcia realizującej zadania pomocy technicznej, o których mowa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-12-04

Komunikat specjalny nr 206

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

Komunikat specjalny nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej