KOMUNIKATY SPECJALNE


Komunikat specjalny nr 1

2005-08-17

Szanowni Państwo,

 

W związku z otrzymanym od Instytucji Zarządzającej pismem z dnia 8 sierpnia 2005 r. nr DZF-VI-94096/22/TO/05, Krajowa Struktura Wsparcia pragnie poinformować, że z powodu weryfikacji zapisów Podręcznika „Kwalifikowalności wydatków w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006" w kwestii możliwości współfinansowania leasingu, Instytucja Zarządzająca EQUAL dopuszcza kwalifikowanie wydatków związanych z umową leasingu operacyjnego zawierającą opcję wykupu zgodnie z zasadą 10, pkt 3.3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych.
Z uwagi na powyższe, w najbliższym czasie zapisy Podręcznika kwalifikowalności zostaną odpowiednio zmienione.

 

Krajowa Struktura Wsparcia


Komunikaty

2009-01-16

Komunikat specjalny nr 207

W związku z tym, że zakończono realizację umowy zawartej 5 czerwca 2006 pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR), pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2009 Fundacja nie pełni już funkcji Krajowej Struktury Wsparcia realizującej zadania pomocy technicznej, o których mowa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-12-04

Komunikat specjalny nr 206

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

Komunikat specjalny nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej