KOMUNIKATY SPECJALNE


Komunikat specjalny nr 3

2005-08-22

Szanowni Państwo.

Zamieszczamy informację na temat rozliczania przychodów z tytułu wsparcia otrzymywanego ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 oraz instrukcję wypełniania Załącznika nr 4 do umowy dofinansowania Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 - do stosowania dla Działania 2 i 3.

 

 

Komunikaty

2009-01-16

Komunikat specjalny nr 207

W związku z tym, że zakończono realizację umowy zawartej 5 czerwca 2006 pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR), pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2009 Fundacja nie pełni już funkcji Krajowej Struktury Wsparcia realizującej zadania pomocy technicznej, o których mowa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-12-04

Komunikat specjalny nr 206

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

Komunikat specjalny nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej