KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2005-11-30

Komunikat specjalny nr 16

Informacje związane z pismem przesłanym przez Instytucję Zarządzającą PIW EQUAL, z dnia 25 listopada 2005 r. dotyczącym konieczności redukcji budżetów na Działanie 2, Krajowa Struktura Wsparcia.

więcej
2005-11-28

Komunikat specjalny nr 14

W związku z organizowanymi aktualnie przez KSW szkoleniami IW EQUAL na temat finansów i sprawozdawczości zwracamy się do Państwa ponownie z prośbą, aby na te szkolenia delegowane były wyłącznie osoby zajmujące się przygotowywaniem sprawozdań oraz osoby przygotowujące wnioski o płatność.

więcej
2005-11-28

Komunikat specjalny nr 15

Zamieszczamy pismo IZ o konieczności dokonania korekt budżetów PRR na Działanie 2.

więcej
2005-11-17

Komunikat specjalny nr 13

W nawiązaniu do treści listu skierowanego przez min. Marka Szczepańskiego do Partnerstw na rzecz Rozwoju informujemy, że zawartą w nim datę 15 listopada br., określoną jako graniczną dla procesu podpisywania umów o dofinansowanie Działania 2, traktujemy jako datę ostatecznego zakończenia procesu konsultacji i wprowadzania modyfikacji w dokumentach przedstawianych KSW jako załączniki do wniosku o dofinansowanie Działania 2.

więcej

KOMUNIKATY C.D.

2005-11-03

Komunikat specjalny nr 12

W celu usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji wniosków o płatność Krajowa Struktura Wsparcia dokonuje na bieżąco przeglądu i analizy najczęściej występujących problemów w zakresie dokumentowania wydatków ponoszonych przez Partnerstwa.

więcej
2005-09-23

Komunikat specjalny nr 11

Zamieszczamy wskazówki dotyczące treści aktu notorialnego, który może być składany przez Partnerstwa w ramach obowiązkowego ustanowienia zabezpieczeń dla umowy dofinansowania dzialania 2.

więcej
2005-09-22

Komunikat specjalny nr 10

Zamieszczamy pismo Pana Podsekretarza Stanu Marka Szczepańskiego z Ministerstwa Gospodarki i Pracy skierowane do Partnerstw na rzecz Rozwoju.

więcej
2005-09-21

Komunikat specjalny nr 9

Zamieszczamy pytania i problemy zebrane od partnerstw przez Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli wraz z odpowiedziami Instytucji Zarządzającej IW EQUAL.

więcej