KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2008-07-08

Komunikat specjalny nr 195

Instytucja Zarządzająca zwraca się do Administratorów Partnerstw na rzecz Rozwoju o przesyłanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych wraz z pismem przewodnim, zawierającym dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie umowy (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail). Powyższe informacje - w razie zaistnienia takiej konieczności - ułatwią Instytucji Zarządzającej EQUAL kontakt z Administratorem, co przyspieszy proces podpisywania umów.

więcej
2008-06-25

Komunikat specjalny nr 194

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ostateczny termin wydatkowania wydatków określonych w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia upływa 30 czerwca 2008 r.

więcej
2008-06-24

Komunikat specjalny nr 193

Instytucja Zarządzająca PIW EQUAL informuje, że z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską, która pojawiła się we wzorach umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych dotyczących utworu audiowizualnego oraz programu komputerowego załączonych do Komunikatu specjalnego nr 179, w ww. wzorach umów wprowadzone zostały korekty.

więcej
2008-06-11

Komunikat specjalny nr 192

W dniu 19 czerwca 2008 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Jaskółki rynku pracy", podsumowująca realizację Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Konferencję organizuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja „Fundusz Współpracy". Podczas konferencji zostaną przyznane wyróżnienia za innowacje społeczne wypracowane w ramach projektów PIW EQUAL - rozwiązania szczególnie ważne jako wkład EQUAL w kształtowanie otwartego rynku pracy.

więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 30 45 50 51 52

KOMUNIKATY C.D.

2008-06-05

Komunikat specjalny nr 191

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród 15 laureatów konkursu „Dobre praktyki EFS 2008" znalazło się sześć projektów PIW EQUAL.

więcej
2008-05-30

Komunikat specjalny nr 190

W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą Programem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL obowiązującą wersję „Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006", którą otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym tj. 30 maja 2008 r.

więcej
2008-05-28

Komunikat specjalny nr 189

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 31 maja 2008 r. upływa ostateczny termin przekazania (złożenia) do KSW sprawozdania okresowego (półrocznego), rocznego oraz końcowego, a także wniosku o płatność końcową dla projektów, które mają przedłużony okres realizacji Działania 2 do 31 maja 2008 r.

więcej
2008-05-16

Komunikat specjalny nr 188

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, który powstał w ramach Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich PIW EQUAL (D 0106) - otrzymał główną nagrodę w I edycji ogólnopolskiego konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy" w kategorii - obiekt turystyczny/gastronomiczny.

więcej