AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2009-06-08

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

Wartością dodaną sukcesu tych programów są nowe, bardzo ciekawe inicjatywy realizowane w ramach Kapitału Ludzkiego - powiedział Jarosław Pawłowski wiceminister rozwoju regionalnego na otwarciu posiedzenia obu komitetów, które miało miejsce 4 czerwca 2009 r. w Warszawie.


Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR nawiązał do efektów IW EQUAL i Programu Rozwój Zasobów Ludzkich.

- Udało się pokazać na rynku pracy grupy społeczne, które do tej pory były niewystarczająco reprezentowane, np. osoby powyżej 45 roku życia. Autorzy wielu projektów zaproponowali alternatywne metody opieki nad dzieckiem umożliwiając tym samym godzenie życia zawodowego  z prywatnym - podsumował dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Paweł Chorąży - programy te są potwierdzeniem sukcesu ekonomii społecznej, która staje się coraz bardziej widoczna w Polsce.

W ramach Inicjatywy EQUAL powstały 63 przedsiębiorstwa społeczne oraz 29 struktur wspierających ich powstawanie. Wsparciem objęto blisko 50 tys. osób z czego ponad 47 proc. stanowiły kobiety.

W EQUAL-u zrefundowano wydatki na poziomie 102 proc. alokacji, natomiast w SPO RZL wartość ta wyniosła ponad 96 proc. Jednocześnie Paweł Chorąży podkreślił, iż do końca czerwca 2009 r. alokacja na SPO RZL zostanie w pełni wydatkowana. Na spotkaniu zostały zatwierdzone sprawozdania roczne obydwu programów.

Dodatkowe informacje znaleźć można tutaj.

 


Aktualności

2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej
2008-06-24

Podsumowanie konferencji: "Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka" (23 czerwca 2008 roku)

23 czerwca 2008 roku w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja „Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka". Była ona poświęcona postępom we wdrażaniu programów współfinansowanych przez EFS. Podczas konferencji wręczone zostały również nagrody w II edycji konkursu „Dobre praktyki EFS".

więcej
2008-05-20

Między beznadzieją a sukcesem - konferencja podsumowująca, 29.05.2008

Konferencja podsumowująca realizację projektu "Między beznadzieją a sukcesem" odbędzie się w czwartek 29 maja. Projekt jest finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-05-16

Ogród Doświadczeń zdobywa I nagrodę w konkusie "Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy"!

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (www.ogroddoswiadczen.pl), który powstał w ramach Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich PIW EQUAL (D 0106) - otrzymał główną nagrodę w I edycji ogólnopolskiego konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy" w kategorii - obiekt turystyczny.

więcej