AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.


Wnioski o wpis na listę ekspertów należy przysyłać do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Instytucji Zarządzającej PO KL do dnia 19.09.2008 (liczy się data wpływu wniosku).


Szczegółowe informacje w sprawie naboru oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie MRR:
http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Piaty_nabor_ekspertow_29082008.aspx 


Zasady korzystania z wsparcia ekspertów w PO KL opisane są w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL stanowiących część Systemu realizacji PO KL dostępnego na stronie:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/realizacja/ 


Natomiast Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów znajduje się tutaj.

 


Aktualności

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-06-24

Podsumowanie konferencji: "Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka" (23 czerwca 2008 roku)

23 czerwca 2008 roku w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja „Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka". Była ona poświęcona postępom we wdrażaniu programów współfinansowanych przez EFS. Podczas konferencji wręczone zostały również nagrody w II edycji konkursu „Dobre praktyki EFS".

więcej
2008-05-20

Między beznadzieją a sukcesem - konferencja podsumowująca, 29.05.2008

Konferencja podsumowująca realizację projektu "Między beznadzieją a sukcesem" odbędzie się w czwartek 29 maja. Projekt jest finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-05-16

Ogród Doświadczeń zdobywa I nagrodę w konkusie "Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy"!

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (www.ogroddoswiadczen.pl), który powstał w ramach Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich PIW EQUAL (D 0106) - otrzymał główną nagrodę w I edycji ogólnopolskiego konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy" w kategorii - obiekt turystyczny.

więcej