AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

2008-12-24

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009. Omówione zostały również istotne obszary tematyczne Programu wynikające z priorytetowych wyzwań stojących przez Programem. Konferencję otworzyła Minister Elżbieta Bieńkowska (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), a wśród występujących osób byli m.in. prof. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.

W ramach konferencji odbyły sie również cztery sesje panelowe:

  • Lepszej jakości projekty - wyzwania związane z oceną i wyborem projektów w PO KL,
  • Giełda Pomysłów - projekty innowacyjne i ponadnarodowe w PO KL,
  • Realizacja programu 50+ w ramach Programu Kapitał Ludzki - wyzwania i możliwości,
  • Partnerstwo - jako wartość dodana w PO KL.


Więcej informacji dznaleźć można na stronie konferencji.

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

WAŻNE! Informacja o pojawieniu się komunikatu specjalnego nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej