AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2009-06-08

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do podsumowań.

Wartością dodaną sukcesu tych programów są nowe, bardzo ciekawe inicjatywy realizowane w ramach Kapitału Ludzkiego - powiedział Jarosław Pawłowski wiceminister rozwoju regionalnego na otwarciu posiedzenia obu komitetów, które miało miejsce 4 czerwca 2009 r. w Warszawie.


Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR nawiązał do efektów IW EQUAL i Programu Rozwój Zasobów Ludzkich.

- Udało się pokazać na rynku pracy grupy społeczne, które do tej pory były niewystarczająco reprezentowane, np. osoby powyżej 45 roku życia. Autorzy wielu projektów zaproponowali alternatywne metody opieki nad dzieckiem umożliwiając tym samym godzenie życia zawodowego  z prywatnym - podsumował dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Paweł Chorąży - programy te są potwierdzeniem sukcesu ekonomii społecznej, która staje się coraz bardziej widoczna w Polsce.

W ramach Inicjatywy EQUAL powstały 63 przedsiębiorstwa społeczne oraz 29 struktur wspierających ich powstawanie. Wsparciem objęto blisko 50 tys. osób z czego ponad 47 proc. stanowiły kobiety.

W EQUAL-u zrefundowano wydatki na poziomie 102 proc. alokacji, natomiast w SPO RZL wartość ta wyniosła ponad 96 proc. Jednocześnie Paweł Chorąży podkreślił, iż do końca czerwca 2009 r. alokacja na SPO RZL zostanie w pełni wydatkowana. Na spotkaniu zostały zatwierdzone sprawozdania roczne obydwu programów.

Dodatkowe informacje znaleźć można tutaj.

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

WAŻNE! Informacja o pojawieniu się komunikatu specjalnego nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej