AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Krajowa Instytucja Wspomagająca w zakresie wsparcia dla działań innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2008-11-18

Informujemy uprzejmie, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO KL powierzyło Fundacji Fundusz Współpracy pełnienie od października 2008 r. funkcji Krajowej Instytucji Wspomagającej w zakresie wsparcia dla działań innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Adresatami działań Krajowej Instytucji Wspomagającej są Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące II stopnia, projektodawcy, realizatorzy projektów, eksperci i kadra ROEFS. W najbliższym czasie Krajowa Instytucja Wspomagająca przewiduje opracowanie i udostępnienie zainteresowanym wytycznych dotyczących dokumentacji konkursowej  dla projektów innowacyjnych i dla projektów ponadnarodowych oraz zorganizowanie spotkania koordynacyjnego oraz informacyjno - szkoleniowego dla przedstawicieli wszystkich IP i IP2.


Obecnie wszelkie aktualności będą dostępne w specjalnej zakładce na stronie Fundacji Fundusz Współpracy. Ponadto, w ramach Bazy pytań i odpowiedzi EQUAL powstała osobna kategoria - Krajowa Instytucja Wspomagająca - w ramach której można zadawać pytania dotyczące KIW.

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej