AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Wybór wykonawcy poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2008-08-05

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało wyboru wykonawcy poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia, a w szczególności wnioskodawców - instytucji szkoleniowych) dotyczącego zwiększenia dostępności dla osób o szczególnych potrzebach wsparcia w ramach projektów PO KL.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 23 czerwca br. na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl, www.efs.gov.pl i www.equal.gov.pl oraz w dniu 24 czerwca br. na stronie internetowej Fundacji "Fundusz Współpracy" www.equal.org.pl zgłoszonych zostało 9 ofert.

 

Ocena ofert dokonana została na podstawie kryterium spełnienia przez oferentów wymagań sformułowanych w ww. ogłoszeniu oraz kryterium wysokości proponowanej kwoty wynagrodzenia za opracowanie poradnika. 

 

W wyniku oceny ofert wybrana została oferta w najwyższym stopniu spełniająca wymagania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nadesłana przez Pana Antoniego Sobolewskiego ze Szczecina - przewodniczącego zespołu redakcyjnego składającego się z 6 ekspertów.

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej