AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Ukazała się nowa publikacja: Idea partnerstwa w praktyce Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

2008-07-08

Illustration

 

Ukazała się nowa publikacja: "Idea partnerstwa w praktyce Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL". Zawiera ona informacje na temat Partnerstw na rzecz Rozwoju tworzonych w Polsce w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, podejmujących działania wymierzone w patologiczne zjawiska związane z „Polską drugiej prędkości". Ich głównym zadaniem było „wyrównywanie szans" na rynku pracy, co w praktyce często sprowadza się do walki z wykluczeniem społecznym. Rola Partnerstw polegała na zapewnianiu dostępu do istniejącego rynku pracy dla jak najszerszej grupy osób, w tym osób z grup najbardziej marginalizowanych. Większość polskich Partnerstw ściśle powiązała reintegrację społeczną z aktywizacją zawodową. Celem realizowanych projektów jest jednak nie tylko doraźna pomoc konkretnym jednostkom znajdującym się w trudnej sytuacji zawodowej. Ich dalekosiężnym celem niejednokrotnie jest aktywna walka z wykluczeniem poprzez ukształtowanie w zmarginalizowanych grupach postaw prospołecznych. Cel ten ma być osiągany m.in. poprzez wzmacnianie kapitału społecznego. Informacje na ten temat znaleźć można w prezentowanej publikacji. Ponadto zawarto w niej m.in: opisy wybranych partnerstw działających w ramach PIW EQUAL oraz korzyści i możliwe problemy, mogące się pojawić we współpracy partnerskiej.


Zapraszamy do lektury.

(Książka jest dostępna w dziale "Publikacje")

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej