AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy na opracowanie poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2008-06-24

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poszukuje wykonawcy, który opracuje poradnik dla podmiotów uczestniczących w realizacji PO KL (Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia, a w szczególności wnioskodawców - instytucji szkoleniowych) dotyczący zwiększenia dostępności dla osób o szczególnych potrzebach wsparcia w ramach projektów PO KL (postępowanie poniżej 14 tys. euro).


W konkursie mogą wziąć udział zarówno instytucje zaangażowane w Partnerstwa na rzecz Rozwoju Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, jak i instytucje spoza Partnerstw na rzecz Rozwoju PIW EQUAL oraz osoby fizyczne.


Poradnik powinien zostać opracowany do końca września 2008 roku.


Oferty należy nadsyłać do dnia 21 lipca 2008 roku pocztą elektroniczną na adres: pawel.szymanski@mrr.gov.pl oraz pocztą na adres: Paweł Szymański Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.


Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 4 sierpnia 2008 roku.

 

W załączeniu pełny tekst ogłoszenia.


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej