AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Jaskółki rynku pracy - podsumowanie konferencji (19.06.2008)

2008-06-20

Illustration

19 czerwca 2008 roku w warszawskim hotelu Hilton odbyła się konferencja „Jaskółki rynku pracy" zorganizowana przez Fundację „Fundusz Współpracy" oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konferencja stanowiła podsumowanie działań i osiągnięć  Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Konferencję rozpoczął występ beneficjentów Programu - zespołu bębenkowego z Partnerstwa Progres - Skoordynowane Partnerstwo: Pierwsze zatrudnienie celem socjopsychiatrycznej rehabilitacji.

Program konferencji obejmował wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej oraz Fundacji „Fundusz Współpracy", pełniącej funkcję Krajowej Struktury Wsparcia PIW EQUAL.

Podczas konferencji przedstawiono m.in.: dorobek programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce (realizowanego od 2004 roku), znaczenie wypracowanych rezultatów i nabytych doświadczeń, zasady wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zadania Krajowej Instytucji Wspomagającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podkreślono imponującą liczbę osób zaangażowanych w Program: w realizacji brało udział ponad 700 instytucji, a wsparciem objęto ponad 43 tys. osób.

Konferencja była również doskonałą okazją do podziękowania przedstawicielstwom Partnerstw na rzecz Rozwoju, których wysiłek włożony w realizację projektów przyczynił się do zainicjowania pozytywnych przemian na rynku pracy. Najważniejszym punktem konferencji była uroczystość wręczenia specjalnych wyróżnień - „Jaskółek rynku pracy" - dla tych Partnerstw, które w największym stopniu przyczyniły się do wprowadzenia innowacji społecznych w Polsce. Wyróżnienia przyznano w trzech dziedzinach: „Zaułki rynku pracy", „Solidarność pokoleń" oraz „Budowanie kapitału społecznego".

Wyróżnione Partnerstwa to:

Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody
Edukacja dla integracji - Partnerstwo na rzecz uchodźców
Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS
Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej; 
w dziedzinie „Zaułki rynku pracy"


Cyber-ręka lidera - wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce
Dojrzałość wykorzystuje wiedzę
Dynamizm i doświadczenie - wspólne sterowanie zmianą
Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina
Partnerstwo - Rodzina - Równość - Praca; 
w dziedzinie „Solidarność pokoleń"

oraz

Empatia - lokalna solidarność na rzecz równych szans
Odziedzicz pracę
Partnerstwo dla Zawidawia. Program Zakrzów - peryferie lokomotywą dla Wrocławia
Razem
W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków; 
w dziedzinie „Budowanie kapitału społecznego".


Wszystkim Partnerstwom na rzecz Rozwoju, a w szczególności wyróżnionym „Jaskółkami rynku pracy" serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej