AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Aż 6 nagród dla projektów EQUAL w konkursie „Dobre praktyki EFS 2008"!

2008-05-30

Z przyjemnością informujemy, że wśród 15 laureatów konkursu „Dobre praktyki EFS 2008" znalazło się sześć projektów PIW EQUAL:

  • Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody, Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w RP - UNDP, PIW EQUAL
  • Elastyczny pracownik - partnerska rodzina, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, PIW EQUAL
  • Edukacja dla integracji - Partnerstwo na rzecz uchodźców, Uniwersytet Jagielloński, PIW EQUAL
  • Partnerstwo dla Rain Mana, Fundacja SYNAPSIS, PIW EQUAL
  • Szwajcarski zegarek, Fundacja Niemiecko-Polska „Nadzieja", PIW EQUAL
  • W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP), PIW EQUAL

 

Wszystkie wymienione projekty uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2008", a dwa pierwsze, znajdujące się w grupie projektów z największą liczą punktów, zostały dodatkowo uhonorowane nagrodami w postaci wyjazdów studyjnych dwóch reprezentantów każdego z nich do jednego z państw członkowskich UE.


Uroczyste wręczenie nagród - statuetek, przyznających prawo posługiwania się tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2008", będzie miało miejsce podczas gali zorganizowanej w ramach konferencji „Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka", która odbędzie się 23 czerwca 2008 r. w Warszawie. 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej