AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Ruszyła kampania społeczna poświęcona zagadnieniom kształcenia ustawicznego.

2008-05-31

Illustration

 

 

 

Fundacja „Fundusz Współpracy" rozpoczęła kampanię, której celem jest przekazanie szerokiej opinii publicznej informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie kształcenia przez całe życie wypracowanych w ramach czteroletniej realizacji Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Kampanię społeczną swoimi autorytetami wspierać będą na zasadach non profit: Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan" pani Henryka Bochniarz, aktorka teatralna i filmowa pani Bożena Dykiel, tenisista i mecenas sztuki pan Wojciech Fibak oraz zdobywca obu biegunów, Jasiek Mela.


Jej adresatami są nie tylko pracownicy i osoby bezrobotne, ale także pracodawcy, decydenci, nauczyciele oraz szkoleniowcy. Jasiek Mela na temat swojej decyzji zaangażowania się w kampanię powiedział: „Uważam, że każdy człowiek powinien mieć w życiu równe szanse, dlatego trzeba przełamywać stereotypy, które stwarzają niepotrzebne bariery. Kształcenie i stałe podnoszenie własnych umiejętności sprawia, iż otwieramy przed sobą kolejne drogi. Jednocześnie stajemy się bardziej otwarci na innych ludzi, którzy naśladując naszą postawę, otwierają się na nas."


W celu upowszechnienia pakietu rezultatów PIW EQUAL, Fundacja „Fundusz Współpracy" pełniąca również rolę Krajowej Struktury Wsparcia PIW EQUAL prowadzi edukacyjny projekt uzupełniający pod nazwą „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie". Tutaj dostępne są opisy rezultatów oraz dobrych praktyk wypracowanych w ramach programu EQUAL.


W ramach kampanii informacyjnej projektu Fundacja organizuje m.in. ogólnopolskie debaty dotyczące wprowadzania stosownych zmian w legislacji, wspierających wdrożenie rozwiązań w dziedzinie kształcenia ustawicznego oraz konferencje na temat kształcenia grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.


26 maja br. pod hasłem „Program EQUAL to sprawdzone sposoby wyrównywania szans w dostępie do edukacji i pracy" ruszyła kampania telewizyjna, poświęcona kształceniu ustawicznemu, wspierająca projekt upowszechniania rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Spoty telewizyjne z udziałem Bożeny Dykiel, Wojciecha Fibaka i Jaśka Meli pojawiać się będą w okresie od 26 maja do 20 lipca br. na antenie TVP1, TVP Info oraz w stacji TVN.


Patronat medialny nad kampanią społeczną objęło Radio TOK FM oraz portal GazetaPraca.pl

 

http://serwisy.gazeta.pl/tokfm         http://gazetapraca.pl

 

Projekt realizowano z udziałem partnerów polskich i niemieckich z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowego Urzędu Kryminalnego w Berlinie.


Bliższych informacji udziela:
Agnieszka Luck
Fundacja "Fundusz Współpracy"
tel. 0 22 450 97 38


Biuro Prasowe
Ad rem Public Relations
tel. 0 22 742 04 00
e-mail: biuro_prasowe@adrempr.com.pl

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej