AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


NOWE PUBLIKACJE: Krajowe Sieci Tematyczne - Dobre praktyki Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2008-05-16

Krajowe Sieci Tematyczne, których dorobek zaprezentowano podczas warszawskiej konferencji „Osiągnięcia na dziś, pomysły na jutro", poza merytorycznym wsparciem Partnerstw na Rzecz Rozwoju,  identyfikowały godne naśladowania inicjatywy i działania - tzw. dobre praktyki. Przetestowane i skuteczne rozwiązania pokazują możliwości, jakie stwarzają rezultaty projektów PIW EQUAL.


Upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań


„Znane powiedzenie mówi, że należy uczyć się na cudzych błędach. W przypadku dobrych praktyk założenie jest przeciwne: należy korzystać z dobrych doświadczeń innych osób. Oczywiście nie ma gwarancji, że rozwiązania sprawdzone w jednym miejscu, w pełni sprawdzą się gdzie indziej. Jednak zawsze warto przyjrzeć się temu, co dobrze funkcjonowało w konkretnym regionie, organizacji, partnerstwie.Wtedy nie trzeba będzie wyważać otwartych drzwi" - mówi Bogusław Klimczuk, Członek Zarządu Fundacji „Fundusz Współpracy. Jego zdaniem „należy promować to, co dobrze funkcjonuje, co przyczynia się do powodzenia projektów. Warto wykorzystywać dobre praktyki PIW EQUAL".


Katalog dobrych praktyk


Identyfikacja skutecznych rozwiązań zaowocowała serią publikacji z cyklu „Katalog dobrych praktyk Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL", wydanych przez Fundację „Fundusz Współpracy". Opisy dobrych praktyk zostały przygotowane przez przedstawicieli Partnerstw na Rzecz Rozwoju - osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektów w ramach Sieci Tematycznych A, D, F, G, oraz I. Publikacja ukazuje pomysły nastawione na nowatorskie, ale jednocześnie łatwe do wdrożenia rozwiązania problemu lub jego części, wykazujące duży stopień skuteczności.


Katalogi dobrych praktyk zawierają modelowe programy, kompleksowe opracowania promujące elastyczne formy pracy; pokazuje nowatorskie narzędzia informatyczne oraz rozwiązania wspomagające adaptacyjność pracowników i pracodawców na rynku pracy, czy rozwiązania dla różnych grup wykluczonych społecznie.


„Dyskusja na konferencji pokazała, że jest szereg organizacji zainteresowanych albo kontynuacją tego, co do tej pory robiono, albo upowszechnieniem dobrych praktyk i rezultatów lub też tworzeniem nowych struktur, które pomogą we wzajemnej współpracy - powiedział Bogusław Klimczuk. - Fundacja „Fundusz Współpracy" widzi swoją rolę w przyszłości jako moderatora takich właśnie przedsięwzięć. Dlatego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, podjęło decyzję, byśmy pełnili funkcję Krajowej Instytucji Wspomagającej w nowym okresie programowania".


Publikacje zawierające katalogi dobrych praktyk są dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej na stronie www.equal.org.pl w dziale „Publikacje".

 

Seria obejmuje następujące publikacje:

 

1) Katalog dobrych praktyk;

2) Recepta na zmianę (Temat G PIW EQUAL);

3) Nie jesteś sam (Tematy A oraz I PIW EQUAL);

4) Animatorzy, akompaniatorzy, partnerstwa, firmy i... (Temat D PIW EQUAL);

5) Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw (Temat F PIW EQUAL).

 

Zapraszamy do lektury.

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej