AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Nowy biuletyn - "Innowacyjność & Mainstreaming"

2008-04-18

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym numerem nowego biuletynu "Innowacyjność & Mainstreaming".  

 

Biuletyn jest poświęcony innowacyjności działań w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Doświadczenia Partnerstw realizujących projekty Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL wskazują na to, że nie tylko rezultaty tych działań mogą mieć innowacyjny charakter. Innowacyjność może przejawiać się również w podejściu do konstruowania Partnerstwa. W niniejszym biuletynie zaprezentowano rezultaty trzech projektów EQUAL: „Euroster", „ElaStan" i „Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce". Ponadto można tu znaleźć informacje na temat społeczności praktyków „Innowacyjność i mainstreaming", powstałej po to, aby umożliwić wymianę wiedzy o narzędziach i metodach wspierania innowacyjności wypracowanych w różnych krajach Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Biuletyn można znaleźć w zakładce "Publikacje/Biuletyn"

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej