AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Nowa publikacja: Rola Partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w aktywizacji zawodowej kobiet.

2008-02-22

Na stronie EQUAL w dziale "Publikacje" dostępna jest nowa broszura: Rola Partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w aktywizacji zawodowej kobiet. Znaleźć w niej można informacje dotyczące wpływu rynku pracy na kształt i funkcjonowanie instytucji rodziny. Autorzy broszury skupili się na opisaniu działań pięciu partnerstw działających w obszarze tematycznym G Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ("Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.")


Organizacje te starają się zmienić rynek pracy w taki sposób, aby nie miał on negatywnego wpływu na funkcjonowanie instytucji rodziny. Partnerstwa testowały i upowszechniały nowatorskie rozwiązania umożliwiające harmonijne godzenie życia rodzinnego i zawodowego, m.in.:

  • uelastycznienie czasu pracy,
  • praca na odległość, czyli tzw. telepraca, wykorzystująca technologie teleinformatyczne,
  • praca dzielona - jeden etat dzielony między kilku pracowników,
  • zmiana formuły i sposobów wykorzystania urlopu rodzicielskiego.


Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją (dostępna wersja polska i angielska), a także pozostałymi wydawnictwami z tej serii: Rola Partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL we wspieraniu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie oraz Rola Partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w budowaniu kapitału społecznego.


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej