KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2008-04-10

Komunikat specjalny nr 187

Informujemy uprzejmie, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem „Dobre praktyki EFS 2008" Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedłużyło termin nadsyłania prac do dnia 14 kwietnia 2008r.

więcej
2008-03-27

Komunikat specjalny nr 186

W związku z pewnymi niezgodnościami postanowień ustawy - Prawo zamówień publicznych z dyrektywami wspólnotowymi i TWE konieczna jest nowelizacja polskich przepisów. Minister Rozwoju Regionalnego wydał zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

więcej
2008-03-07

Komunikat specjalny nr 185

Informacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w kontekście wypłacania pracownikom premii uznaniowych.

więcej
2008-03-07

Komunikat specjalny nr 184

Informujemy, że z dniem 1 marca 2008 roku ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odszedł Pan Piotr Stronkowski, który dotychczas nadzorował wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce.

więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 30 45 50 51 52

KOMUNIKATY C.D.

2008-03-06

Komunikat specjalny nr 183

Przypominamy o przedkładaniu do KSW raportów z przeprowadzonych audytów Działania 2. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieprawidłowości finansowych wykrytych podczas kontroli należy złożyć zestawienie korekt lub wyjaśnienia dotyczące wydatków zakwestionowanych przez zespół kontrolujący.

więcej
2008-02-27

Komunikat specjalny nr 182

Informujemy, iż dotychczasowe wersje Generatora Wniosków nie przewidywały przesunięcia terminu zakończenia Działania 2 i wykazują błąd walidacji nowego terminu (31.05.2008 r.). Wobec tego zawiadamiamy, iż do tworzenia wniosków o dofinansowanie Działania należy używać najnowszej wersji Generatora Wniosków (3.1.0.31), którą pobiera się ze strony Ministerstwa Finansów.

więcej
2008-02-26

Komunikat specjalny nr 181

Zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Dobre praktyki EFS", ogłoszonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Celem konkursu jest propagowanie projektów pokazujących, w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie. Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy przesyłać do dnia 13 kwietnia 2008 roku.

więcej
2008-02-22

Komunikat specjalny nr 180

W nawiązaniu do Komunikatu specjalnego nr 88 z dnia 25.09.2006 r., dotyczącego zasad Odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych oraz korekt finansowych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 prosimy o stosowanie załączonego wzoru tabeli "Zestawienie korekt finansowych" w wersji Excel.

więcej