KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2005-11-03

Komunikat specjalny nr 12

W celu usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji wniosków o płatność Krajowa Struktura Wsparcia dokonuje na bieżąco przeglądu i analizy najczęściej występujących problemów w zakresie dokumentowania wydatków ponoszonych przez Partnerstwa.

więcej
2005-09-23

Komunikat specjalny nr 11

Zamieszczamy wskazówki dotyczące treści aktu notorialnego, który może być składany przez Partnerstwa w ramach obowiązkowego ustanowienia zabezpieczeń dla umowy dofinansowania dzialania 2.

więcej
2005-09-22

Komunikat specjalny nr 10

Zamieszczamy pismo Pana Podsekretarza Stanu Marka Szczepańskiego z Ministerstwa Gospodarki i Pracy skierowane do Partnerstw na rzecz Rozwoju.

więcej
2005-09-21

Komunikat specjalny nr 9

Zamieszczamy pytania i problemy zebrane od partnerstw przez Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli wraz z odpowiedziami Instytucji Zarządzającej IW EQUAL.

więcej

KOMUNIKATY C.D.

2005-09-05

Komunikat specjalny nr 7

Zamieszczamy list otwarty Instytucji Zarządzającej EQUAL do Partnerstw na rzecz Rozwoju.

więcej
2005-09-05

Komunikat specjalny nr 8

Zamieszczamy list do partnerstw omawiający zasadę współpracy pomiędzy partnerami, przejawiającą się w podziale zadań i budżetów.

więcej
2005-09-02

Komunikat specjalny nr 6

Zamieszczamy odpowiedzi IZ EQUAL na pytania zadane przez partnerstwa.

więcej
2005-08-29

Komunikat specjalny nr 5

Zamieszczamy informację o najczęściej pojawiających się nieprawidłowościach występujących w dokumentacji wniosków o płatność do Działania 2.

więcej