KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2005-12-29

Komunikat specjalny nr 20

W dniu 20 grudnia 2005 r. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego PIW EQUAL, zwołane z inicjatywy członków Komitetu w związku decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 25 listopada 2005 o konieczności redukcji przedstawionych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju budżetów Działania 2.

więcej
2005-12-21

Komunikat specjalny nr 19

Informujemy, że decyzją Instytucji Zarządzającej PIW EQUAL została powołana grupa robocza, której celem jest opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących usprawnienia wdrażania programu i realizacji projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2005-12-17

Komunikat specjalny nr 17

Pismo Pana Dyrektora Piotra Stronkowskiego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowane do Partnerstw na rzecz Rozwoju, dotyczące redukcji budżetów.

więcej
2005-12-13

Komunikat specjalny nr 18

W związku z koniecznością zakończenia rozliczenia do 31 grudnia 2005 r. środków przyznanych na finansowanie Działania 1 IW Equal, informujemy, że nie możemy kontynuować wielokrotnego odsyłania wniosków do poprawy.

więcej

KOMUNIKATY C.D.

2005-11-30

Komunikat specjalny nr 16

Informacje związane z pismem przesłanym przez Instytucję Zarządzającą PIW EQUAL, z dnia 25 listopada 2005 r. dotyczącym konieczności redukcji budżetów na Działanie 2, Krajowa Struktura Wsparcia.

więcej
2005-11-28

Komunikat specjalny nr 14

W związku z organizowanymi aktualnie przez KSW szkoleniami IW EQUAL na temat finansów i sprawozdawczości zwracamy się do Państwa ponownie z prośbą, aby na te szkolenia delegowane były wyłącznie osoby zajmujące się przygotowywaniem sprawozdań oraz osoby przygotowujące wnioski o płatność.

więcej
2005-11-28

Komunikat specjalny nr 15

Zamieszczamy pismo IZ o konieczności dokonania korekt budżetów PRR na Działanie 2.

więcej
2005-11-17

Komunikat specjalny nr 13

W nawiązaniu do treści listu skierowanego przez min. Marka Szczepańskiego do Partnerstw na rzecz Rozwoju informujemy, że zawartą w nim datę 15 listopada br., określoną jako graniczną dla procesu podpisywania umów o dofinansowanie Działania 2, traktujemy jako datę ostatecznego zakończenia procesu konsultacji i wprowadzania modyfikacji w dokumentach przedstawianych KSW jako załączniki do wniosku o dofinansowanie Działania 2.

więcej