KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2006-02-28

Komunikat specjalny nr 28

Na podstawie ustaleń podjętych w toku prac Zespołu Naprawczego PIW EQUAL - Krajowa Struktura Wsparcia opracowała propozycję dotyczącą ograniczenia liczby dokumentów przedstawianych wraz z wnioskami o płatność.

więcej
2006-02-28

Komunikat specjalny nr 29

W związku z przyjętym przez Zespół Naprawczy PIW EQUAL rozwiązaniem dopuszczającym w Działaniu 2 możliwość rozliczania w ramach wniosku o płatność wydatków uznanych za niekwalifikowane we wniosku wcześniejszym, dla uniknięcia ryzyka wielokrotnego rozliczenia tych samych wydatków - Krajowa Struktura Wsparcia wprowadza niniejszym obowiązek dołączania do każdego wniosku o płatność oświadczenia, którego treść jest w załączeniu.

więcej
2006-02-28

Komunikat specjalny nr 30

Na podstawie ustaleń podjętych przez Zespół Naprawczy PIW EQUAL, zmierzających do przyspieszenia procesu weryfikacji wniosków o płatność - Krajowa Struktura Wsparcia opracowała i przedstawia w załączeniu propozycję standardowego opisu na dokumentach przedkładanych do weryfikacji wraz z wnioskiem o płatność.

więcej
2006-02-28

Komunikat specjalny nr 31

W związku z ustaleniami podjętymi w toku prac Zespołu Naprawczego PIW EQUAL - Krajowa Struktura Wsparcia przyjęła dodatkową procedurę, która ma na celu skrócenie czasu weryfikacji wniosków o płatność.

więcej

KOMUNIKATY C.D.

2006-02-28

Komunikat specjalny nr 32

Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Zespół Naprawczy PIW EQUAL - informujemy, iż wniosek o płatność będzie weryfikowany przez KSW co najwyżej dwukrotnie (nie licząc formalnej weryfikacji wstępnej - o czym informujemy w odrębnym komunikacie).

więcej
2006-02-28

Komunikat specjalny nr 33

Nawiązując do ustaleń Zespołu Naprawczego PIW EQUAL - Krajowa Struktura Wsparcia podjęła decyzję o wprowadzeniu nowej formy wspomagania Partnerstw w przygotowywaniu wniosków o płatność.

więcej
2006-02-23

Komunikat specjalny nr 26

Informujemy i przypominamy, iż nadal obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 252, poz. 2524, ze zm.), a zatem wszelkie zmiany w umowie o dofinansowanie Działania 2 winny być dokonywane zgodnie z § 26 tej umowy.

więcej
2006-01-27

Komunikat specjalny nr 25

Informacja dotycząca sposobu wypełniania weksli.

więcej