KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2007-09-06

Komunikat specjalny nr 151

Z przyjemnością zawiadamiamy, że przyznano prawo posługiwania się logo Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich ? 36 projektom realizowanym w ramach PIW EQUAL.

więcej
2007-09-04

Komunikat specjalny nr 150

Informujemy, że w dniu 22 sierpnia w Dz.U. Nr 151, poz. 1077 - zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

więcej
2007-08-27

Komunikat specjalny nr 149

Informacja dotycząca składania wniosków o dofinansowanie Działania 3 w ramach dodatkowego naboru wniosków.

więcej
2007-08-16

Komunikat specjalny nr 148

W dniach 12 i 13 września 2007 r. będą organizowane spotkania informacyjne dla przedstawicieli Partnerstw na Rzecz Rozwoju dotyczących problematyki zarządzania budżetem projektu w świetle końca roku budżetowego, problematyki zamykania projektów oraz stanu wydatkowania w ramach PIW EQUAL.

więcej

KOMUNIKATY C.D.

2007-08-10

Komunikat specjalny nr 147

Komunikat dotyczy przedkładania do rozliczenia wniosków beneficjenta o płatność z załączonymi zestawieniami wydatków bez kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

więcej
2007-08-09

Komunikat specjalny nr 146

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

więcej
2007-07-19

Komunikat specjalny nr 145

Zbieranie danych dotyczących Beneficjentów Ostatecznych oraz aplikacji PEFS.

więcej
2007-07-18

Komunikat specjalny nr 144

Informacja w związku z nowym wzorem umowy o dofinansowanie Działania i pojawiającymi się wątpliwościami co do konieczności podpisywania umów o przeniesienie praw autorskich a także przedstawiania oświadczenia Twórcy i oświadczenia Partnera.

więcej