SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW | PARTNERSTWO W RAMACH EFS


Partnerstwo w ramach EFS

Społeczność Praktyków: Partnerstwo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Community of Practice /CoP/ on partnership in the European Social Fund /ESF/)


Społeczność Praktyków: Partnerstwo w Europejskim Funduszu Społecznym, powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz instytucji zarządzających IW Equal we Flandrii, Portugalii, Austrii, Czechach i na Malcie. Misją społeczności jest propagowanie idei realizacji projektów przy udziale  różnych instytucji nastawionych na rozwiązanie problemu (tzw. partnerstw) w ramach wdrażania funduszy strukturalnych, w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Główne cele społeczności to:

  • tworzenie i udostępnianie praktycznych narzędzi, modeli, przewodników, opisów dobrych/złych praktyk, case studies (w tym także wypracowanych w ramach Equal)
  • regularne kontakty członków  (konferencje, seminaria, telekonferencje, strona internetowa Społeczności)
  • współpraca z innymi sieciami i inicjatywami (np. programem OECD LEED)
  • współpraca z ekspertami.


W pracach społeczności mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, zwłaszcza przedstawiciele Instytucji Zarządzających i innych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto cenny będzie udział w forum tych osób z innych Funduszy Europejskich, które mają odpowiednią wiedze i doświadczenie w zakresie wspierania partnerstw - ekspertów, kierowników projektów, koordynatorów partnerstw czy menedżerów programów.


Strona Internetowa Społeczności
http://partnership.esflive.eu/