SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW | WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA


Współpraca ponadnarodowa

Społeczność Praktyków: Współpraca ponadnarodowa
(Community of Practice on Transnational cooperation)


Współpraca ponadnarodowa jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów upowszechniania nowych idei lub innowacyjnych rozwiązań. Prace w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wymagają, oprócz dobrego zarządzania projektami, także dzielenia się doświadczeniami oraz współdziałania podmiotów - organizacji, instytucji czy firm - z różnych części Europy. Społeczność Praktyków: Współpraca ponadnarodowa ułatwia współpracę kadry realizującej programy EFS w poszczególnych krajach Unii Europejskiej; współpracę pomiędzy narodowymi sieciami tematycznymi skupiającymi się na jakimś szczegółowym zagadnieniu czy wreszcie współpracę poszczególnych instytucji i organizacji. Praktyczna wiedza czy narzędzia powstałe w ramach prac społeczności mogą być wykorzystane zarówno na poziomie projektów, jak i poza programami EFS. 
 

Główne zadania dla Społeczności Praktyków: Współpraca ponadnarodowa:

  • wymiana doświadczeń zdobytych podczas realizacji programów
  • stworzenie internetowej platformy umożliwiającej prowadzenie dialogu i ułatwiającej rozwiązywanie napotkanych problemów
  • zapewnienie wsparcia dla realizatorów nowych projektów EFS
  • przygotowanie narzędzia umożliwiającego znalezienie partnera, promującego współpracę międzynarodową na poziomie projektu oraz całego programu 

Zawartość merytoryczna forum Społeczności Praktyków opiera się na pozytywnych doświadczeniach i innowacyjnych działaniach podejmowanych w trakcie realizacji PIW EQUAL i jest budowana dzięki wkładowi jego członków. Jest to miejsce, w którym można uzyskać dostęp do wiedzy i doświadczeń specjalistów z całej Europy. Forum jest przeznaczone głównie dla osób odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową we wszystkich programach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki społeczności możliwe jest sprofesjonalizowanie międzynarodowych wdrożeń programów EFS, dzięki środowisku współpracy ułatwiającemu m.in.: wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, dostęp do wiedzy ekspertów czy możliwość odnalezienia potencjalnych partnerów.


Więcej informacji na temat Społeczności Praktyków: Współpraca ponadnarodowa można znaleźć pod adresem http://www.transnationality.eu/