SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW | INFORMACJE


Informacje

Społeczność praktyków


Istotnym elementem nowych programów unijnych jest upowszechnianie dobrych praktyk oraz uzyskanych rezultatów, a także  wdrażanie uzyskanych rozwiązań w główny nurt polityki. Ważne jest, aby wymieniać nabyte doświadczenia pomiędzy podmiotami realizującymi projekty, instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi oraz beneficjentami końcowymi projektów.


Aby wspierać  proces mainstreamingu w jak najbardziej skuteczny sposób na poziomie  europejskim Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi zorganizowała tzw. społeczności praktyków „Community of Practice",  których głównym celem jest  zorganizowanie platformy wymiany doświadczeń ich ocena oraz upowszechnienie.


Społeczności praktyków koncentrują się m.in. na takich tematach jak zarządzanie jakością, zarządzanie cyklem projektu (PCM), innowacyjność, ewaluacja, ponadnarodowość, przedsiębiorczość oraz gender mainstreaming.