REALIZACJA PROJEKTÓW | ROZLICZENIE ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH


Rozliczenie środków niewygasających

W zakładce „Rozliczenie środków niewygasających" prezentowane jest zestawienie płatności dokonanych dla Partnerstw na Rzecz Rozwoju ze środków niewygasających w ramach Działania 2 i 3 oraz kwoty środków stanowiących wartość środków niewygasających dla poszczególnych Partnerstw z danego roku.