REALIZACJA PROJEKTÓW | POSTĘP FINANSOWY


Postęp finansowy

W zakładce „Postęp finansowy realizacji projektów" prezentowany jest stan wykorzystania środków PIW Equal na realizację Działania 2 i 3, przyznanych poszczególnym Partnerstwom na Rzecz Rozwoju.


Jednocześnie informujemy, że tabele prezentujące postęp finansowy realizacji projektów w ramach poszczególnych Działań będą aktualizowane pod koniec każdego miesiąca.