KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Kontakt

Beata Rybicka-Dominiak, Sekretarz KST F,
Grupa Robocza „Adaptacja pracodawców i pracowników do zmian strukturalnych poprzez wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz technologii ICT"
brybicka@cofund.org.pl


Grupa Robocza „Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw"
renataj@cofund.org.pl

Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa

tel. (+48 22) 450 98 57, 450 99 64
fax. (+48 22) 450 98 56