SZKOLENIA I KONFERENCJE | FORA DYSKUSYJNE


Fora dyskusyjne

Fora dyskusyjne przygotowane przez Krajową Strukturę Wsparcia ułatwiają wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami poszczególnych Partnerstw na Rzecz Rozwoju - czyli osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację programu Equal w Polsce. Zaletą forów jest fakt, że poruszane są tutaj rzeczywiste problemy z jakimi na co dzień borykają się podmioty biorące udział w programie Equal i przedstawiane są sprawdzone sposoby ich rozwiązania.


Spotkania przedstawicieli Partnerstw, organizowane w ramach forów dyskusyjnych, pozwalają podejmować najważniejsze tematy związane z realizacją projektów Equal, a tym samym podnieść wiedzę techniczną i merytoryczną podmiotów biorących udział w programie. W forach uczestniczą także przedstawiciele Krajowej Struktury Wsparcia, Instytucji Zarządzającej i eksperci, którzy bezpośrednio wspomagają realizatorów poszczególnych projektów.


Tematyka spotkań została wybrana na podstawie informacji zebranych bezpośrednio od Partnerstw oraz dyskusji toczonych na Internetowym forum dyskusyjnym. Wśród podejmowanych tematów znalazły się m.in.: kwestie związane z zarządzaniem projektem, autoewaluacją, public realtions, zagadnieniami finansowymi i prawnymi. Na stronie internetowej dostępne są dokumenty, przydatne dla wszystkich osób, które bezpośrednio nie brały udziału w spotkaniach w ramach forów dyskusyjnych.


Zachęcamy do lektury.


Aktualne

zobacz wszystkie

Archiwum

2007-04-18

Spotkanie informacyjno-dyskusyjne nt.: Zarządzanie projektami PIW EQUAL z zastosowaniem metodyki Zarządzania Cyklem Projektu. PCM Logframe, 18 kwietnia 2007.

Warszawa

Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki badań podsumowujących dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu PCM przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju, pozwalające na pierwszą ocenę tego podejścia metodycznego w definiowaniu i planowaniu projektów. Przedyskutowane zostały także perspektywy stosowania metodyk zarządzania projektami z uwzględnieniem uwarunkowań wpływające na ostateczny kształt rozwiązań dotyczących sposobu przygotowania kolejnych projektów społecznych.

więcej
zobacz wszystkie