SZKOLENIA I KONFERENCJE | SZKOLENIA DLA PRR


Szkolenia dla PRR

Sukces całego programu Equal jest składową sukcesów poszczególnych Partnerstw, dlatego tak istotne jest bezpośrednie wspomaganie realizatorów projektów. Cieszące się ogromnym powodzeniem szkolenia i warsztaty organizowane przez Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr są niezwykle istotną formą wsparcia Partnerstw na Rzecz Rozwoju (PRR). Dzięki szkoleniom, realizowanym już od 2004 roku, obserwujemy wyraźny wzrost merytorycznej i technicznej wiedzy na temat realizacji programu, co przekłada się na jakość realizowanych projektów i skuteczność docierania do grup docelowych.


Zakres poruszanych zagadnień oraz treść poszczególnych modułów szkoleniowych dostosowano ściśle do potrzeb Partnerstw. Uwzględnione zostały tutaj wyniki badań potrzeb szkoleniowych PRR oraz poziom zaawansowania projektów. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, którzy poruszają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zagadnienia związane z danym tematem.


Główne tematy szkoleń:

  • sposoby realizacji projektu (w tym ewaluacja)
  • zasady komunikacji społecznej
  • gender mainstreaming (włączanie zasad równouprawnienia płci w cykl zarządzania projektem)
  • menedżer szkoleń (przekazanie wiedzy dla trenerów pracujących z beneficjentami projektów)
  • zamówienia publiczne
  • cykle warsztatów praktycznych 


Wszystkich zainteresowanych tematyką szkoleń zachęcamy do zapoznania się z materiałami i dokumentami dostępnymi na stronie internetowej. 


Aktualne

zobacz wszystkie

Archiwum

2007-11-05

Promocja projektów PIW EQUAL. Techniki public relations, skuteczne kampanie informacyjno-promocyjne, lobbing oraz psychologia wywierania wpływu i skutecznej perswazji.

Warszawa

Warsztaty "Promocja projektów PIW EQUAL. Techniki public relations, skuteczne kampanie informacyjno-promocyjne, lobbing oraz psychologia wywierania wpływu i skutecznej perswazji" przeprowadzi firma Art&Media Productions Piotr Gembarowski. Ich celem jest wsparcie Partnerstw w przygotowaniu i prowadzeniu skutecznych działań informacyjno-promocyjnych i upowszechniających oraz tworzeniu medialnego wizerunku projektów i ich rezultatów.

więcej
zobacz wszystkie