KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2006-01-25

Komunikat specjalny nr 24

Opublikowany został raport Zespołu Naprawczego ds. PIW EQUAL podsumowujący prace prowadzone w okresie od 22.12.2005 do 19.01.2006.

więcej
2006-01-23

Komunikat specjalny nr 22

Zamieszczamy informację na temat zgłaszania kandydatów do reprezentowania Partnerstw na rzecz Rozwoju w ramach Zespołu Naprawczego IW EQUAL.

więcej
2006-01-23

Komunikat specjalny nr 23

Informujemy, że został zakończony proces oceny przedłożonych do KSW projektów umów o Partnerstwach na rzecz Rozwoju. Oznacza to, że nie ma już przeszkód do zawarcia umów o dofinansowanie Działania 2 ze wszystkimi Partnerstwami, których umowy o PRR zostały pozytywnie zaopiniowane przez KSW i zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą.

więcej
2006-01-06

Komunikat specjalny nr 21

Zamieszczamy pismo Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat zespołu naprawczego do spraw Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL skierowane do Partnerstw na rzecz Rozwoju.

więcej

KOMUNIKATY C.D.

2005-12-29

Komunikat specjalny nr 20

W dniu 20 grudnia 2005 r. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego PIW EQUAL, zwołane z inicjatywy członków Komitetu w związku decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 25 listopada 2005 o konieczności redukcji przedstawionych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju budżetów Działania 2.

więcej
2005-12-21

Komunikat specjalny nr 19

Informujemy, że decyzją Instytucji Zarządzającej PIW EQUAL została powołana grupa robocza, której celem jest opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących usprawnienia wdrażania programu i realizacji projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2005-12-17

Komunikat specjalny nr 17

Pismo Pana Dyrektora Piotra Stronkowskiego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowane do Partnerstw na rzecz Rozwoju, dotyczące redukcji budżetów.

więcej
2005-12-13

Komunikat specjalny nr 18

W związku z koniecznością zakończenia rozliczenia do 31 grudnia 2005 r. środków przyznanych na finansowanie Działania 1 IW Equal, informujemy, że nie możemy kontynuować wielokrotnego odsyłania wniosków do poprawy.

więcej