STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Model pracy animatora - opiekuna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym

Model pracy animatora obejmuje szereg działań, takich jak wsparcie indywidualne, szkolenia, warsztaty zawodowe czy usługi doradztwa zawodowego, psychologicznego i biznesowego, dzięki którym beneficjenci ostateczni - osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - zdobywają umiejętności i motywację do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. W ramach rezultatu stworzono narzędzia umożliwiające przygotowanie do pracy w charakterze animatorów, programy szkoleniowe i procedury ułatwiające nawiązywanie partnerstw organizacji lokalnych, działających na rzecz beneficjentów.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa