STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

System aktywizacji zawodowej poprzez pracę tymczasową na podstawie certyfikacji umiejętności

Dzięki systemowi aktywizacji zawodowej osoby dyskryminowane na rynku pracy moga zweryfikować swoją aktualną sytuację społeczną, podnieść kwalifikacje zawodowe i uzyskać certyfikaty, a tym samym zwiększyć szanse zdobycia zatrudnienia, w tym również zatrudnienia tymczasowego. System umożliwia koordynację procesu szkoleń zawodowych osób bezrobotnych i dostosowanie programów edukacyjnych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Model ułatwia stosowanie zatrudnienia tymczasowego i przyczynia się do upowszechniania elastycznych form zatrudnienia.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa