STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Kompleksowy system wsparcia i szkoleń zawodowych przygotowujących ofiary handlu ludźmi do aktywnego wejścia na rynek pracy

System umożliwia zwiększenie udziału kobiet - ofiar handlu ludźmi - w życiu społecznym i zawodowym, ogólną poprawę sytuacji ofiar handlu ludźmi oraz usprawnienie współpracy między organizacjami i instytucjami pomocowymi. W ramach modelu powstało narzędzie umożliwiające identyfikację osób pokrzywdzonych, prowadzenie interwencji kryzysowej i aktywizację zawodową beneficjentów. Istotą proponowanego systemu jest indywidualne podejście do każdego beneficjenta, a tym samym dostosowanie pomocy do jego rzeczywistych potrzeb.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa