STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Model Sieci Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego

Model Sieci Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego to zintegrowany system organizacji szkoleń dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzięki zastosowaniu systemu beneficjenci w małych miejscowościach mają ułatwiony dostęp do szkoleń najwyższej jakości. Opracowane kursy obejmują szereg zagadnień, m.in.: zastosowanie nowoczesnych rozwiązań IT w przedsiębiorstwie, zarządzanie oraz funkcjonowanie biznesu. Przyjęta struktura sieci - podział na Centralę i ośrodki lokalne - może być wdrażana w różnych regionach kraju i w dowolnej skali.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa