STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Model wsparcia osób po kryzysie psychicznym w społeczności lokalnej - Lokalny System Współdziałania Partnerów

Przygotowany model umożliwia efektywne wspieranie osób po kryzysie psychicznym i wyprowadzenie ich z izolacji społecznej. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu w ten proces wielu instytucji mających wpływ na funkcjonowanie życia publicznego i lokalnego rynku pracy. Każdy z podmiotów wypełnia swoje zadania w ramach lokalnego systemu współdziałania. Rezultat obejmuje wszystkie niezbędne procedury, opisy mechanizmów i dobrych praktyk oraz narzędzia umożliwiające replikowanie modelu w dowolnych miejscach w kraju.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa