STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Zintegrowany model utrzymania pracowników 45+ na rynku pracy, oparty na metodologii jobcoachingu

Zintegrowany model utrzymania na rynku pracy pracowników 45+ wpływa na zmniejszenie ryzyka utraty pracy przez doświadczonych pracowników, umocnienie stabilności firmy (mniejsza rotacja pracowników) oraz na obniżenie wydatków związanych z rekrutacją i wdrażaniem nowych pracowników. Model opiera się na metodzie joabcoachingu, czyli zindywidualizowanego wsparcia beneficjentów w zakresie planowania i realizacji ścieżki rozwoju zawodowego.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa