STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Centrum Promocji Pracy - model wdrażania elastycznych form zatrudnienia

Centrum Promocji Pracy umożliwia aktywizację zawodową beneficjentów - czyli osób samotnie wychowujących dzieci - poprzez pracę w ramach elastycznych form zatrudnienia. Podstawą funkcjonowania modelu są działania podejmowane przez e-centrum (platformę przystosowaną do świadczenia pracy na odległość) oraz Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, w którym przebywają dzieci beneficjentów w godzinach ich pracy. W ramach modelu dostępny jest również podręcznik zawierający informacje na temat możliwości i korzyści wynikających z zastosowania elastycznych form zatrudnienia w ramach e-centrum.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa