STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Model umożliwiający osobom z problemami zdrowia psychicznego wejście na powszechnie dostępny rynek pracy i edukacji - niezależnie od możliwości korzystania z ofert dostępnych w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności

Najważniejszymi elementami rezultatu są modele funkcjonowania domów-klubów oraz modele zatrudnienia przejściowego, umożliwiające osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego wyjście z izolacji społecznej i zawodowej. W ramach klubów beneficjenci biorą udział w zajęciach edukacyjnych, takich jak kursy zawodowe, warsztaty, zajęcia z ekspertami, a uczestnicząc w programie zatrudnienia przejściowego, zdobywają doświadczenie w kilku miejscach pracy i na kilku stanowiskach. Dzięki temu łatwiej mogą funkcjonować na otwartym rynku pracy i przejść do etapu zatrudnienia niezależnego.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa