STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Wsparcie adaptacyjności małych przedsiębiorstw – cząstkowe modele wsparcia małych przedsiębiorstw produkcyjnych do zmian strukturalnych w gospodarce

Wsparcie adaptacyjności małych przedsiębiorstw to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające przystosowanie beneficjentów do zmian strukturalnych i aktualnych wymogów rynku pracy. Obejmuje zarówno elementy szkoleniowe, doradcze, jak i kampanie informacyjne. Wszystkie komponenty, które składają się na rezultat są połączone i rozpowszechniane w ramach platformy internetowej www.wamp-projekt.org. Wypracowany rezultat umożliwia wsparcie małych firm produkcyjnych w zakresie wykorzystania nowych technologii, korzystania z oferty edukacyjnej, a ponadto ułatwia nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami rynku pracy.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa