STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Model aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem

Dzięki wdrożeniu modelu aktywizacji zawodowej dorosłych osób z autyzmem beneficjenci zyskują szansę szerszego uczestnictwa w życiu społecznym oraz skorzystania z dostosowanej do ich potrzeb terapii. W ramach modelu opracowano także metodę tworzenia Zespołu Trenerów Pracy, skutecznie wspierających osoby z autyzmem. Celem niniejszej inicjatywy jest także zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problemu autyzmu.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa