STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Symulator korzyści stosowania elastycznych form zatrudnienia (EFZ)

Symulator jest uniwersalnym narzędziem informatycznym, które ułatwia proces budowania modelu elastycznych form zatrudnienia w przedsiębiorstwie i jego testowanie przez ekspertów, pracodawców i pracowników. Umożliwia przeprowadzenie bilansu zysków oraz strat wynikających z zastosowania EFZ, na podstawie którego przygotowywane są zmiany polityki zatrudnienia w firmie (uelastycznienie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, planowanie warunków zatrudnienia, zwiększenie efektywności pracy czy opracowanie ścieżki karier zawodowych pracowników). Symulator został stworzony z myślą o przemyśle okrętowym, możliwa jest jednak jego adaptacja również w innych branżach.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa