STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Bilansowanie kompetencji

Bilansowanie kompetencji stanowi szansę dla pracowników zagrożonych zwolnieniem oraz osób bezrobotnych, które nie posiadają świadectw ukończenia specjalistycznych szkół czy kursów. Przedstawiony model umożliwia zwiększenie mobilności pracowników, ułatwia bezrobotnym dostęp do rynku pracy i dostarcza narzędzia oceny rzeczywistych możliwości zawodowych pracowników. Dzięki wypracowanemu rezultatowi pracownicy uzyskują formalne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych (certyfikat lub dyplom), zdobytych na drodze edukacji nieformalnej. Uzyskanie odpowiedniego dokumentu nie wymaga odbycia pełnego cyklu szkoleniowego.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa