PYTANIA I ODPOWIEDZI


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przed zadaniem pytania zachęcamy do odwiedzenia odpowiedniego działu tematycznego w zakładce "Udzielone odpowiedzi" celu zweryfikowania, czy odpowiedź na pytanie, które zamierzają Państwo postawić, nie została już wcześniej udzielona. 

W okienko poniżej prosimy wpisać zadawane pytanie. Pytanie powinno być krótkie, precyzyjne oraz powinno zawierać informacje na temat wszystkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na udzieloną odpowiedź. Pytanie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem zadającego pytanie, numer projektu w formacie, np. A1234 d2 oraz zawierać informacje dotyczące funkcji danej osoby w projekcie i nazwy reprezentowanej instytucji z zaznaczeniem czy jest to instytucja partnera czy Administratora.

Wpisz tekst z obrazka