DOKUMENTY | DOKUMENTY DO DZIAŁANIA 3


Dokumenty do działania 3

Procedura oceny rezultatu.

 

Opis procesu oceny rezultatu i naboru wniosków do Dzialania 3.

 

Kwalifikowalność kosztów w Działaniu 3. Informacja dla Partnerstw na rzecz Rozwoju.

 

Przygotowany przez Krajową Strukturę Wsparcia format opisu rezultatu przesyłanego przez każde PRR do KSW.

 
1 2 3 4 5