DOKUMENTY | DOKUMENTY DO DZIAŁANIA 3


Dokumenty do działania 3

Wzór wniosku o dofinansowanie działań z pomocy technicznej w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

 

Wzór umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju (MPA) dla Działania 3.

 

Budżet do MPA oraz umowy o dofinansowanie Działania 3.

 

Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie Działania 3 i MPA.

 
1 2 3 4 5