DOKUMENTY | ZASADY PROMOCJI


Zasady promocji

Zasady promocji EQUAL i EFS

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentach programowych Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, wszystkie druki i pisma oficjalne Partnerstw na Rzecz Rozwoju winny być opatrzone znakami EQUAL i EFS w formacie zgodnym z księgami tożsamości tych znaków. Powyższe dotyczy również materiałów informacyjnych i promocyjnych. Znakami tymi winny być opatrzone również pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby realizacji projektów oraz sprzęt zakupiony ze środków Programu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad promocji Equal i EFS.