DOKUMENTY | DOKUMENTY PRAWNE


Dokumenty prawne

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej.

 

Zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program operacyjny Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, na lata 2004-2006.

 
1 2 3