DOKUMENTY | WNIOSKI O PŁATNOŚCI


Wnioski o płatności

Wzór oświadczenia do wniosków o płatność przekazywanych od dnia 1 marca 2006 r.

 

Instrukcja do 'Wniosku beneficjenta o płatność' w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

 

Lista sprawdzająca do wniosku o płatność - wstępna formalna weryfikacja wniosku BOP.

 

Lista sprawdzająca do wniosku o płatność dla Działania 2 i 3.

 
1 2