DOKUMENTY | DOKUMENTY FINANSOWE


Dokumenty finansowe

Wzory sprawozdań

Wzory sprawozdań są dostępne na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.equal.gov.pl/Dokumenty/sprawozdania

 

Wytyczne w zakresie odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych oraz korekt finansowych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

 

Sposób naliczania odsetek w projektach PIW EQUAL.

 

Kwalifikowalność kosztów w Działaniu 3. Informacja dla Partnerstw na rzecz Rozwoju.

 
1 2 3