BIURO PRASOWE | PRASA O EQUAL


PRASA O EQUAL

2007-03-16

Dla kogo konkurs.

(PRR Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina) Kurier Poranny

 
więcej
2007-03-16

Przyjaciele.

(PRR Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina) Kurier Poranny

 
więcej
2007-03-15

Mazurskie anioły wyruszają na pomoc.

(PRR Mazurski Feniks) Gazeta Olsztyńska Mazury

 
więcej
2007-03-13

Pokonać stereotypy.

(PRR Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina) Kurier Poranny

 
więcej

INFORMACJE PRASOWE

2008-05-27

Rusza kampania społeczna poświęcona zagadnieniom kształcenia ustawicznego.

Fundacja „Fundusz Współpracy” rozpoczyna kampanię, której celem jest przekazanie szerokiej opinii publicznej informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie kształcenia przez całe życie wypracowanych w ramach czteroletniej realizacji Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Kampanię społeczną swoimi autorytetami wspierać będą na zasadach non profit: Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” pani Henryka Bochniarz, aktorka teatralna i filmowa pani Bożena Dykiel, tenisista i mecenas sztuki pan Wojciech Fibak oraz zdobywca obu biegunów, Jasiek Mela.

2008-05-27

Kampania telewizyjna „Program EQUAL to sprawdzone sposoby wyrównywania szans w dostępie do edukacji i pracy"

„Program EQUAL to sprawdzone sposoby wyrównywania szans w dostępie do edukacji i pracy" - pod takim hasłem rusza 26 maja br. kampania telewizyjna wspierająca projekt upowszechniania rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, prowadzony przez Fundację „Fundusz Współpracy". Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do edukacji i pracy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli kobiet próbujących pogodzić karierę zawodową z życiem rodzinnym, osób 45+ oraz osób niepełnosprawnych.

2007-11-21

Europejska Nagroda Przedsiębiorczości dla Rain Mana

Europejska Nagroda Przedsiębiorczości dla Rain Mana Projekt Partnerstwo dla Rain Mana wygrał krajowy etap organizowanego przez Komisję Europejską konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości", promującego nowatorskie i efektywne inicjatywy wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. W ramach nagrodzonego projektu powstało pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne dla osób z autyzmem "Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS". Wyniki konkursu zostały ogłoszone 9 października br. w Ministerstwie Gospodarki.

2007-11-20

EQUAL - działanie przez zaangażowanie

EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej w zakresie tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. Polska przystąpiła do Programu w roku 2004. Zadaniem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jest wypracowanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości będą sprzyjać eliminowaniu nierówności w zakresie dostępu do rynku pracy. Rozwiązania (rezultaty) powstające w ramach Programu mają charakter modelu - czyli opisanego i przetestowanego wzoru postępowania.

Zobacz wszystkie