BIURO PRASOWE | INFORMACJE PRASOWE


Kampania telewizyjna „Program EQUAL to sprawdzone sposoby wyrównywania szans w dostępie do edukacji i pracy"

„Program EQUAL to sprawdzone sposoby wyrównywania szans w dostępie do edukacji i pracy" - pod takim hasłem rusza 26 maja br. kampania telewizyjna wspierająca projekt upowszechniania rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, prowadzony przez Fundację „Fundusz Współpracy". Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do edukacji i pracy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli kobiet próbujących pogodzić karierę zawodową z życiem rodzinnym, osób 45+ oraz osób niepełnosprawnych.

W trzech różnych 15-sekundowych spotach autorytety kampanii: Bożena Dykiel, Wojciech Fibak i Jasiek Mela opowiadają się za równym dla wszystkich dostępem do edukacji i pracy, stanowiącym główne przesłanie prowadzonej aktualnie przez Fundację „Fundusz Współpracy" kampanii społecznej. Spoty telewizyjne pojawiać się będą w okresie od 26 maja do 20 lipca br. na antenie TVP1, TVP Info oraz w stacji TVN.

W ramach kampanii promującej upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL, emitowane będą także w okresie od 26 maja do 25 lipca spoty radiowe w Radio TOK FM. Kampania obejmie również prasę (ogłoszenia w dziennikach Gazeta Wyborcza, Super Express i Fakt) oraz wybrane portale zajmujące się zagadnieniami związanym z edukacją i pracą (GazetaPraca.pl, hrk.pl i hrc.pl). Kampania prasowa będzie realizowana w okresie od 30 maja do 14 lipca, kampania internetowa - od 2 czerwca do 27 lipca br.

Za całość kreacji odpowiada Tomasz Woźniak. Media zaplanował i kupił dom mediowy MediaOn, zaś wsparcie PR zapewnia Agencja Ad rem Public Relations.

 


ARTYKUŁY / WYWIADY

2008-05-27

Kanibalizm wewnątrzprojektowy.

Rozmowa z Beatą Ciężką, ewaluatorem projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, na temat oceny wypracowanych rezultatów, szans przetrwania zawiązanych partnerstw oraz ogólnej oceny Programu EQUAL.

2008-05-27

Kompendium telepracy.

Podczas przygotowywania cztery lata temu projektu „Adaptus”, jego twórcy chcieli się skoncentrować na regionie kraju, w którym występuje najwięcej problemów na rynku pracy. Wybór padł na województwo warmińsko-mazurskie, które zarówno wówczas, jak i dziś ma najwyższy wskaźnik bezrobocia. Nakładające się na to problemy z lokalną infrastrukturą powodują, że zastosowanie elastycznych form zatrudnienia ma tam naprawdę głęboki sens.

2008-05-27

Kultura bezpiecznych zachowań.

O najważniejszych produktach projektu "Euroster" opowiada jego kierownik, dr Marzenna Czerwińska.

2008-05-27

Kwintesencja elastyczności.

Rozmowa z Zenoną Bańkowską, dyrektorem ds. informacji, promocji i PR w firmie Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., oraz Gabrielą Sempruch, koordynatorem operacyjnym projektu „ElaStan” na temat wypracowanych rozwiązań: systemu usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (mikroaudyt i mentoring) oraz Internetowej Aukcji Zleceń, a także formuły dalszego funkcjonowania rezultatów po zakończeniu projektu EQUAL i przyjętej strategii promocyjnej.

Zobacz wszystkie